I det sista numret av EPI-aktuellt före sommaren rapporterade vi att antalet TBE-fall börjat öka för säsongen och att det var ovanligt många fall för att vara så tidigt på sommaren. Trenden håller i sig och mellan den 1 januari och 24 augusti 2011 hade 144 fall anmälts. Under 2011 har det varje enskild månad anmälts fler fall än under motsvarande månad de fyra föregående åren (se figur).

Under augusti månad har det hittills (24 augusti) redan anmälts 66 fall, vilket kan jämföras med 25 till 48 fall under samma tidsperiod 2007-2010. Toppen av TBE-anmälningar, som brukar infalla antingen i augusti eller september, har de senaste åren legat på 50-65 fall, ett antal som alltså redan passerats.

Ökningen är relativt jämnt spridd över de områden där TBE finns sedan tidigare så som till exempel Stockholms skärgård och Mälarens östra och mellersta delar. Ålders- och könsfördelningen bland fallen ser också ut som den brukar med flest fall i åldersgruppen 40-60 år och fler fall bland män än kvinnor.

Hur TBE-säsongen 2011 kommer att utvecklas under de kommande veckorna och hösten är svårt att förutsäga och kommer framför allt att bero på vädret. Men att 2011 närmar sig toppnivåer i antalet rapporterade TBE-fall är tydligt.

Läs om hur du kan skydda dig mot fästingar och TBE-smitta på Smittskyddsinstitutets webbplats här

/Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet