Den 17 augusti 2011 hade enligt grekiska myndigheter 28 personer rapporterats med West Nile fever. Fallen kommer i huvudsak från de centrala och östra delarna av Grekland (se karta). Samtidigt har viruset påvisats hos hästar och kycklingar från samma områden. Två fall har också rapporterats från Rumänien, två från Albanien, fem från Israel och 21 från Ryssland.

För resenärer som vistats i områden där smittan finns är risken att infekteras liten, men om man får feber, huvudvärk och muskelvärk inom 14 dagar efter hemkomst till Sverige bör man tänka på det kan röra sig om West Nile-infektion. Sjukdomen diagnostiseras genom att man påvisar antikroppar mot West Nile i ett blodprov. Analysen utförs vid Smittskyddsinstitutet. Eftersom man kan vara smittad utan att ha symtom bör man inte ge blod inom 28 dagar efter hemkomst från drabbade områden ( SOSFS 2009:28 ).

West Nile fever orsakas av ett myggburet virus. Sjukdomen rapporteras årligen från många delar av världen. I Europa har utbrotten varit relativt begränsade, men sedan 2008 verkar viruset har fått ökad spridning. Hösten 2010 rapporterades ett 100-tal fall från Thessalonikiområdet i Grekland (se EPI-Aktuellt 26 augusti 2010 ). På följande karta från European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) är de delar i Grekland där det har rapporterats West Nile fever färgade i rött.

Infekterade får oftast inga symtom

De flesta personer (ca 80 procent) som infekteras av West Nile-virus får inga symtom alls. Flertalet som blir sjuka får efter en inkubationstid på 3-14 dagar influensaliknande symtom så som feber, huvudvärk och ont i kroppen. Sjukdomen läker ut av sig själv. Mindre än 1 procent av de infekterade personerna utvecklar en hjärnhinne- och/eller hjärninflammation.

Läs Smittskyddsinstistutets sjukdomsinformation om West Nile fever här

/Johan Lindh, Smittskyddsinstitutet