Socialstyrelsen kommit ut med rekommendationer för handläggning av MRSA hos häst, hund och katt. I arbetet med framtagandet av rekommendationerna har flera myndigheter samverkat däribland Smittskyddsinstitutet. Rekommendationerna hittar du här: Samarbete för att stoppa MRSA-spridning mellan människor och djur