I regeringens patientsäkerhetssatsning som lanserades den 16 december 2010 har arbetet för en rationell antibiotikaanvändning hög prioritet. Under 2011 har regeringen avsatt prestationsbaserade stimulansmedel på 100 miljoner kronor för detta område. Patientsäkerhetssatsningen bygger på ett avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och pågår till 2014.

I Läkartidningen nr 3 2011 ges en beskrivning av SMI:s uppdrag i regeringens satsning. Artikelförfattare är Karin Tegmark Wisell, enhetschef för antibiotika och vårdhygien vid SMI och Otto Cars ordförande i Stramarådet vid SMI