Idag har 14 000 stockholmare mellan 0 och 95 år erbjudits att gå med i den femte säsongen av Sjukrapport. De inbjuds att rapportera via webb eller telefon till Smittskyddsinstitutet om de får förkylning eller feber. Rapporterna behövs för att vi ska kunna beräkna hur många som är influensasjuka. Antalet deltagare och andelen som rapporterat sjukdom kommer att presenteras på Smittskyddsinstitutets webbplats varje vecka.

Viktigt att veta hur många som är sjuka

Varje år drabbas många av mer eller mindre svår influensa. För att kunna förutsäga och hantera en epidemi på bästa sätt behöver sjukvården och samhället snabbt få signaler om hur stor spridningen är. Rapporteringen från sjukvården visar bara hur många som har blivit så svårt sjuka att de sökt vård. Eftersom de flesta som blir sjuka i influensa inte behöver söka läkare är det svårt att veta hur många i befolkningen som är sjuka. Det är därför vi behöver Sjukrapport.

Rapportera när man är sjuk eller har feber

Sjukrapport är ett så kallat populationsbaserat övervakningssystem. Det betyder att ett representativt urval av befolkningen inbjuds att rapportera sin sjukdom till oss. Den som går med i Sjukrapport uppmanas att varje gång han eller hon blir förkyld eller får feber själv rapportera sina symptom, antingen via Sjukrapports webbplats eller via Sjukrapports talsvar. När man rapporterar svarar man på 12-14 frågor antingen via talsvar eller i form av en personlig webbenkät. Med hjälp av svaren på frågorna klassificeras symptomen som ”influensalik sjukdom” eller akut luftvägsinfektion. Influensalik sjukdom kan orsakas av annat än influensavirus. Med hjälp av resultat från den provtagning som sker i vården kan vi beräkna hur stor andel av dem med influensalik sjukdom som sannolikt har smittats av influensavirus.

Rapporterna i Sjukrapport ger en bild av hur många som har influensaliknande sjukdom i samhället och kan signalera om så många är på väg att bli sjuka att det kan påverka samhällsfunktioner.

Läs mer om Sjukrapport och följ utvecklingen under säsongen här .

/AnnaSara Carnahan, Hanna Merk, Annika Linde, Smittskyddsinstitutet