Måndagen den 12 september är det den så kallade Klamydiamåndagen och många mottagningar runt om i landet har då gratis drop-in-testning för klamydia. Klamydiamåndagen är en satsning i syfte att underlätta provtagning och öka medvetenheten om en av Sveriges vanligaste könssjukdomar. Den syftar också till att öka kunskapen om infektionen samt ge information om vart man kan vända sig för provtagning. Ytterligare ett delmål är att nå fler killar och unga män, en grupp som inte testar sig lika ofta som tjejer och unga kvinnor. Klamydiamåndagen uppmuntrar till ökad kondomanvändning, därför erbjuds alla som testar sig gratis kondomer. Klamydiamåndagen är en nationell satsning i samarbete med landsting och regioner. Den stödjer arbetet med Nationell Handlingsplan för Klamydiaprevention.

Läs mer om Klamydiamåndagen här
Läs mer om Nationell Handlinsplan för klamydiaprevention här