Sedan 2004 är cryptosporidiuminfektion en anmälningspliktig sjukdom i Sverige. Det innebär att fall av parasitinfektionen ska anmälas både till Smittskyddsinstitutet (SMI) och till smittskyddsenheten i det landsting där den insjuknade har sökt vård. Under åren 2006 till 2009 har 100-160 fall av cryptosporidiuminfektion rapporterats årligen till SMI. År 2010 innebar dock en kraftig ökning då 393 fall rapporterades.

Endast en bråkdel av de avföringsprover som tas på magsjuka personer undersöks för dessa parasiter. Detta innebär att antalet personer som är sjuka med cryptosporidiuminfektion utan SMI:s kännedom troligen är stort. Mer om detta kan du läsa på SMIs webbplats här