EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt tvåårigt utbytes- och utbildningsprogram inom infektionsepidemiologi. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer, veterinärer och annan vårdpersonal med tidigare erfarenhet av folkhälsoarbete och ett starkt intresse för epidemiologi. Programmet finansieras av The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och EUs medlemsländer.

Ansökningar skall vara ECDC tillhanda senast 6 februari 2011 kl. 24:00 CET
Se annonsen för mer information om inlämning av ansökan på http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/contracts.aspx

Mer information om EPIET programmet finns på http://ecdc.europa.eu/en/epiet/Pages/HomeEpiet.aspx