Denguevirus består av 4 distinkta serotyper (serotyp 1-4) vilka alla orsakar denguefeber (DF) hos människa. Normalt är sjukdomen relativt godartad. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, muskel- och ledsmärtor. Många får enbart feber men hos enstaka patienter kan infektionen utvecklas till de betydligt värre sjukdomsformerna dengue hemorrhagisk feber (DHF) och dengue chock syndrom (DSS).

Totalt beräknas antalet patienter med denguevirusorsakad sjukdom till någonstans mellan 50-100 miljoner per år, med cirka en halv miljon fall av de värre formerna DHF och DSS. De allvarligare formerna av sjukdomen kan uppstå hos patienter som återinfekteras med viruset eller infekteras av särskilt aggressiva virusstammar. Detta drabbar nästan uteslutande den inhemska befolkningen i områden där denguevirus förekommer och turister klarar sig i regel från denna komplikation.

Omfattande utbrott i framförallt Syd-och Mellanamerika

Denguefeber räknas idag som en av de viktigaste bland så kallade ”emerging infections”, allvarliga infektionssjukdomar som ökar i incidens. Under de senaste åren har allt mer omfattande utbrott med ett stort antal dödsfall rapporterats, framför allt från Syd- och Mellanamerika.

För ungefär en och en halv månad sedan konfirmerades det första fallet i en allt mer omfattande epidemi i peruanska Amazonas. Nya fall, inkluderande flera dödsfall, har rapporterats under den senaste veckan. Viruset, ett denguevirus-2  av genotyp III uppges härstamma från Brasilien och vara jämförelsevis mer aggressivt vad gäller sjuklighet. Även Paraguay rapporterade i dagarna en ökad oro över ett nytt denguevirusutbrott med flera konfirmerade dödsfall. Brasilien rapporterar de första fallen av denguevirus-4 infektioner från ett område där cirkulerande denguevirus 1, 2 och 3 nyligen konfirmerats.

Även från Australien (norra Queensland) och de amerikanska Samoaöarna rapporteras om nya utbrott och ökande antal konfirmerade fall.

Thailand vanligt smittland för svenska resenärer

Under 2010 rapporterades 151 fall av denguefeber hos utlandsresenärer som diagnostiserats efter hemkomst till Sverige. Närmare hälften av dessa smittades i Thailand där denguevirusinfektion är vanligt förekommande.

Allmänt förebyggande åtgärder

Denguevirus sprids via myggor tillhörande Aedes-släktet. Till skillnad från många andra myggor är dessa arter även aktiva och sticker på dagtid utöver vid gryning och skymning. Dessa myggor trivs i tätortsbebyggelse och risken att smittas är som störst i dessa områden. Eftersom sjukdomen sprids via myggor är det viktigt att skydda sig mot myggbett vid vistelse i områden där denguevirus kan förekomma.

  • Välj logi med vältätade fönster och luftkonditionering om möjligt
  • Använd insektsmedel för att bli av med myggorna som ofta gömmer sig i mörka vrår som i garderober, under sängar, bakom gardiner och i badrum
  • Använd heltäckande kläder, speciellt timmarna kring gryning och skymning
  • Smörj in huden med myggmedel
  • Långtidsresenärer bör tänka på att tömma behållare med stående vatten i närheten av sitt boende, där myggor annars gärna förökar sig

Det finns ingen vaccination eller specifik behandling mot sjukdomen.

Läs mer om denguefeber och hur du kan skydda dig här

/Åke Lundkvist, Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet