Den totala antibiotikaförsäljningen i Sverige under 2010 var 390 recept per 1000 invånare, vilket motsvarar samma nivå som 2009. Den kraftiga minskning som skedde 2009 bibehölls därmed. Fortsatt finns dock stora variationer mellan länen, framför allt när det gäller antibiotikaförskrivningen till barn (0-6 år). Det visar årsstatistik över landets antibiotikaförbrukning som Smittskyddsinstitutet publicerade i slutet av förra veckan.

Läs mer om detta här