Vid årsskiftet 2010/2011 rapporterades ett snabbt ökande antal konfirmerade fall av gula febern från Uganda och Elfenbenskusten. Omfattande vaccinationskampanjer har satts igång och kontrollen av vaccinationsintyg hos personer som reser till området är nu mycket hård.

Agens och sjukdom

Det virus som orsakar gula febern har fått ge namn åt familjen Flavivirus då det latinska flavus betyder just gul. Virus överförs till människan via myggor av släktet Aedes. Själva sjukdomen beskrevs redan för mer än 350 år sedan då gula febern överfördes till Amerika via slavar och kring sekelskiftet 1900 blev man på det klara med att gula febern orsakades av ett agens som spreds genom myggor. Sjukdomen förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika och i Karibien och orsakar totalt ca 200 000 fall per år, varav cirka 30 000 dödsfall.

Den som smittats med gula febern får efter 3-6 dagar en kraftig temperaturstegring och huvud- och muskelvärk. Mildare fall förekommer men svåra leverskador och chock är vanligt och kan leda till allvarlig sjukdom och även till dödsfall. Koagulationsdefekter orsakar blödningar i mag- tarmkanalen och även njurskador är vanligt. Dödligheten i sjukdomen uppges till mellan 5 och 50 procent.

Omfattande vaccinationskampanjer i Uganda och Elfenbenskusten

Ett mycket effektivt attenuerat vaccin (17D) mot gula febern togs fram redan på 1930-talet. Vaccinet har getts i miljontals doser och har sällan givit upphov till svåra biverkningar trots att det består av levande, försvagat virus.

På grund av den snabba ökningen av sjukdomsfall i Uganda inleddes stora vaccinationskampanjer den 23 januari i landet. Cirka 1 miljon människor har vaccinerats i de norra delarna av landet. Hittills har 53 dödsfall och totalt 224 infektioner i 10 distrikt (Abim, Lamwo, Kitgum, Pader, Gulu, Arua, Kaabong, Nebbi, Agago, och Lira) rapporterats sedan slutet av 2010.

En vaccinationskampanj genomfördes också mellan den 21-28 januari i Elfenbenskusten. Den innefattade cirka 700 000 människor i Katiola och Beoumi (i den centrala delen av landet), samt i Seguela och Mankono (i norra delen av landet). Tanzania rapporterar en ökad beredskap men har ännu inga diagnostiserade fall.

Viktigt att ta med vaccinationsintyg på resan

Många afrikanska länder kräver intyg om aktuell gula febernvaccination vid inresa i landet. På grund av det aktuella läget i Uganda har även Tanzania ökat sin beredskap och turister som åker till Zanzibar behöver numera också intyg om vaccination ( länk ). Glöm inte ta med vaccinationsintyget på resan!

Läs mer om gula febern här

/Åke Lundkvist, Smittskyddsinstitutet