Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har för första gången diagnostiserat rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige. Fyndet gjordes på en räv från Uddevallaområdet. Räven var skjuten i december 2010.

Mer om detta kan du läsa på SMI:s webbplats här.