Varje år dör cirka 200 000 personer i världen till följd av kikhosta. Därför medverkar Smittskyddsinstitutet (SMI) i ett europeiskt forskningsprojekt som utvecklar nässpraysvaccin som ska skydda nyfödda från kikhosta. Kliniska tester på försökspersoner pågår just nu vid SMI.

Läs mer om detta här