Den 7 februari kontaktades Smittskydd Stockholm av den lokalt smittskyddsansvariga sjuksköterskan i Södertälje. Hon hade fått information från Miljö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen att samtliga i ett sällskap på fyra personer insjuknat med kräkningar och diarréer cirka 30 timmar efter att ha ätit blåmusslor. De hade själva inhandlat och tillagat musslorna som var kravodlade i Borgilefjorden, Bohuslän. Två personer i sällskapet lämnade avföringsprov med frågeställning calicivirus och båda proverna var positiva för norovirus. Proverna har skickats vidare till Smittskyddsinstitutet där genotypning pågår.

Miljö- och Hälsoskyddskontoret kontaktade Livsmedelsverket som i sin tur tog kontakt med företaget som levererat musslorna. Frysta prover från samma batch analyserades och visade förekomst av såväl norovirus genogrupp 1 som genogrupp 2. Det är okänt om samma parti av musslor orsakat ytterligare utbrott av magsjuka.

Välkända smittkällor vid utbrott av magsjuka

Skaldjur som musslor och ostron är välkända smittkällor vid utbrott av magsjuka, inte minst orsakade av norovirus. Det är heller inte ovanligt att man i dessa fall kan påvisa flera genotyper. Norovirus, som inte går att odla, är ofta svåra att påvisa i livsmedel men vår fallrapport visar att det lönar sig att analysera skaldjur för norovirus vid befarade utbrott.

Musslor kokas normalt, och norovirus överlever inte kokning. Musslorna som orsakade sjukdom i den aktuella beskrivningen var med största sannolikhet inte genomkokta. Ett tecken på att musslor är genomkokta är att de öppnar sig. Att inga fler utbrott rapporterats kan bero på att de flesta som äter musslor hanterar dem rätt.

Här kan du läsa mer om calicivirus (noro- och sapovirus)

Här hittar du livsmedelsverkets råd vid tillagning av musslor och ostron

/Mona Insulander epidemiolog/sjuksköterska, Smittskydd Stockholm
Bo Svenungsson, läkare, Smittskydd Stockholm