Rutindiagnostiken av tarmvirus som utförts med elektronmikroskopi vid Smittskyddsinstitutet läggs ner från och med den 1 mars.

Läs mer om detta här