Sverige var väl förberett för att möta en allvarlig pandemi, men det finns mycket att lära från hanteringen. Det visar den utvärdering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen gjort i samverkan med Smittskyddsinstitutet på uppdrag av regeringen.

Läs mer om detta här