På morgonen den 13 februari 2011, en söndag, kontaktades smittskyddsjouren av en barnläkare i Helsingborg. Under natten hade barnkliniken fått in två barn med petechier och meningitmisstanke. Barnen går på samma förskola i en mindre ort utanför Helsingborg. Senare under dagen sökte ett tredje barn vård med samma sjukdomsbild. Detta barn är kusin till ett av de tidigare fallen.

De inneliggande barnens familjer fick Ciproxinprofylax direkt. Samtliga barn och personalen på förskolan spårades via telefon och erbjöds profylax vilket alla tackade ja till. Profylaxen administrerades via barn- och infektionsklinikerna i Helsingborg under söndagen. Även övriga personer som dagen före deltagit i ett barnkalas tillsammans med sex barn från den aktuella förskoleavdelningen fick Ciproxinprofylax.

Sjukvårdsrådgivningen, infektionskliniken och barnakuten informerades direkt om händelsen på söndagen. Primärvården och närliggande skola informerades på måndagen. Förskolan behölls öppen, men lokalerna storstädades.

Den initialt mycket allvarliga sjukdomsbilden vände efter insatt behandling. Inget av de tre barnen behövde läggas i respirator och alla tre barnen tillfrisknade.

För två av fallen blev PCR positivt för meningokocker i likvor och för alla tre växte det långsamt fram meningokocker i blododlingar. Dessa typades till grupp B. Eftersom vaccinet inte skyddar mot denna typ blev de vaccinåtgärderna som övervägdes i tidigt skede inte aktuella.

Med tre fall som har tydligt samband på så kort tid väcktes en viss oro för att ett större utbrott kunde vara i antågande, men inga fler fall har rapporterats de efterföljande två och en halv veckorna.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om meningokockinfektion här

/Håkan Ringberg , Bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne
Åsa Ståhl, Smittskyddsskjuksköterska, Smittskydd Skåne
Christian Penno, Barnläkare, Barnkliniken Helsingborg