- Jag ser detta som ett erkännande av Sveriges insatser för IVI och ser fram emot att mera aktivt delta i IVI:s fortsatt verksamhet, säger Ragnar Norrby.

Organisationens ståndpunkt är att barns hälsa i de fattigaste utvecklingsländerna kan förbättras dramatiskt genom nya och förbättrade vacciner. Organisationens främsta uppgift är att bekämpa infektionssjukdomar bland de mest utsatta barnen i världen och IVI bedriver verksamhet i Asien, Afrika och Latinamerika.

- Främst är IVI:s projekt inriktade på så kallade neglected diseases, diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner som tillsammans dödar omkring fem miljoner barn årligen, säger Ragnar Norrby.

IVI är en fristående organisation men tillskapades av FN 1997 och har i år en budget på 16 miljoner dollar.

Nyheten publicerad 2006-04-18