Det är nu bekräftat att döda fåglar smittade av H5-viruset hittats också i Sverige. Det är allvarligt ur veterinär synpunkt men inte överraskande.

Tidigare har åtta europeiska länder rapporterat fynd av smittade fåglar, det är därför inte oväntat att också Sverige drabbas. Att smittade vilda fåglar nu finns i landet är främst en veterinärmedicinsk fråga som hanteras av Jordbruksverket.

Det finns inte något dokumenterat fall där en människa fått fågelinfluensa där man visat att orsaken varit kontakt med vilda fåglar. De som blivit sjuka har alla levt mycket nära tamfåglar som varit sjuka. Därför har inte risken att bli smittad ökat med de nya fynden i Sverige.

Nyheten publicerad 2006-02-28