Efter kontakter med Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KCB) vid Smittskyddsinstitutet och världshälsoorganisationen WHO har Socialstyrelsen idag på förfrågan beslutat sända en smittskyddsexpert till Turkiet med anledning av utbrottet av fågelinfluensa. Smittskyddsexperten tillhör den Centrala fältepidemiolgiska gruppen - en svensk beredskapsgrupp, knuten till KCB, som är sammansatt av experter vilka med kort varsel kan bistå vid utbrott av smittsamma sjukdomar, i Sverige eller utomlands.

Flera länder kommer att bidra med experter och WHO kommer utifrån dessa att sätta samman lämpliga arbetsgrupper. Uppdraget, som kommer att vara fokuserat på att utreda smittspridning till människor och att föreslå motåtgärder för att förhindra vidare smitta, beräknas pågå 2-3 veckor. Den svenska smittskyddsexperten reser till Turkiet idag.

Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap bildades 1999 av bl a Socialstyrelsen och Försvarsdepartementet och har som främsta uppgift att svara för en bättre och säkrare svensk beredskap för handläggandet av nya och ovanliga infektionssjukdomar¨.

Nyheten publicerad 2006-01-13