Därmed har SMI nu sex avdelningar från tidigare sju. Chef för den nya avdelningen är Rigmor Thorstensson.

Även en del nya sektioner har tillkommit och några har ändrat verksamhet och därmed namn. Framför allt gäller dessa ändringar på avdelningen för epidemiologi (EPI) samt avdelningen för virologi, immunologi och vaccinologi (VIV).

Sektionen experimentell biomedicin finns numera vid avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö (PMV).

Nyheten publicerad 2006-01-02