Smittskyddsinstitutet, SMI, ingår i ett av de internationella nätverk kring forskning om hiv-vaccin som nu fått ett stort anslag från den amerikanske IT-miljardären Bill Gates.

De forskningsledare vid SMI som berörs av anslaget är Gunnel Biberfeld, professor emeritus i klinisk immunologi och Rigmor Thorstensson, docent i immunologi. Rigmor Thorstensson är också chef för avdelningen för Virologi, immunologi och vaccinologi på SMI.

Totalt delar Bill och Melinda Gates foundation ut 287 miljoner USD motsvarande 2.1 miljarder svenska kronor till 16 olika forskarnätverk och projekt världen över. Flera av projekten avser stöd till internationella referenslaboratorier för att utveckla och upprätthålla standardiserade metoder för jämförelse av olika hiv-vaccinkandidater medan andra projekt avser stöd till mera basala och innovativa projekt.

Det forskarnätverk som SMI ingår i får dela på 5.6 miljoner USD. Det internationella samarbetet leds från Kings College i London av professor Thomas Lehner och kommer i första hand att pågå i tre år.

Projektet anses innovativt och är baserat på användning av HLA, humana leukocytantigen, som vaccin. HLA finns på alla vita blodkroppar och när hiv förökar sig i humana celler inkorporeras HLA i alla viruspartiklar. Därmed skulle immunsvar mot HLA också kunna skydda mot hiv-infektion. Den svenska delen av projektet avser undersökning av HLA-vaccinets effekt i apor. Exakt hur stor del av anslaget som läggs på SMI är ännu oklart.

Länk till Gates hemsida

Nyheten publicerad 2006-07-21