Sedan januari 2006 har 1 106 fall av mässling rapporterats från den tyska regionen Nordrhein-Westfalen. 120-140 nya fall per vecka rapporteras just nu.

VM i fotboll inleds den 9 juni och VM-matcher kommer att spelas i tre städer i denna region nämligen Köln, Dortmund och Gelsenkirchen. Smittskyddsinstitutet, SMI, rekommenderar att personer som avser resa till Tyskland, speciellt till Nordrhein-Westfalen, bör överväga att vaccinera sig mot mässling om de inte haft sjukdomen och inte vaccinerats tidigare.

Vilka är skyddade mot mässling?

Den här uppmaningen gäller i första hand personer mellan 35 och 50 år av svenskt ursprung men även yngre invandrare. Mässlingsvaccination infördes i Sverige 1971 men endast 40-60 procent av barnen vaccinerades. Andelen vaccinerade barn steg till över 95 procent efter 1982 då man även började vaccinera barn som var 12 år gamla med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). De flesta som är födda efter 1970 har alltså åtminstone fått en dos vaccin. Detta gäller dock inte alltid invandrarbarn.

Före införandet av vaccination rapporterades i Sverige årligen 3 000 - 30 000 mässlingsfall. Under januari till och med maj 2006 har mässling hittills rapporterats hos 14 personer. Man vet ofta att man haft mässling eftersom det är en svår sjukdom och nästan alla som är födda före 1960 har haft sjukdomen. I Sverige är det mycket ovanligt med mässling hos personer över 50 år och i den åldersgruppen är nästan alla immuna. Av dem som är under 50 år har enstaka personer undgått såväl sjukdom som vaccination och det är dessa som vi rekommenderar mässlingvaccination före resa till Tyskland, speciellt regionen Nordrhein-Westfalen.

Information om vaccination av spädbarn finns under rubriken Frågor och svar om mässling, se länk till höger.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Smittan är luftburen och kan orsaka dödsfall och allvarliga följdsjukdomar även hos tidigare helt friska personer. Eftersom mässling förekommer i många länder just nu kan det vara av värde för inte endast resande till Tyskland att se över sitt mässlingsskydd. Mer information om mässling finns att läsa under rubriken Fakta om sjukdomar på Smittskyddsinstitutets webbplats.

Kontaktpersoner vid Smittskyddsinstitutet:

Kari Johansen, barnläkare, virolog och expert på barnvaccinationer, 08-457 26 94
Victoria Romanus, läkare och expert på barnvaccinationer, 08-457 23 81
Rose-Marie Carlsson, infektionsläkare och expert på barnvaccinationer
Annika Linde, statsepidemiolog, 08-457 23 60

Nyheten publicerad 2006-06-07