WHO utreder ett utbrott av fågelinfluensa i Indonesien med misstanke om smitta mellan människor.

WHO utreder för närvarande ett utbrott i Indonesien där sju personer i samma familj har drabbats av fågelinfluensa. Enligt WHO:s experter kan smitta mellan människor inte uteslutas i detta utbrott.

Händelsen föranleder inga ändringar i de svenska rekommendationerna för fågelinfluensa. Situationen vad gäller fågelinfluensa följs fortlöpande av Smittskyddsinstitutet.

Nyheten publicerad 2006-05-24