Från och med april 2006 kommer vi att upphöra med antikroppsbestämning vid misstanke om Giardia infektion. Denna ersätts av en immunmorfologisk analys.

Serologisk diagnostik

Vi har sedan 80-talet utfört immunfluorescens (IFL) med odlade Giardia trofozoiter som antigen. Efterfrågan av analysen har varit ca 50 serumprov per år och det stora flertalet av dessa har varit serologiskt negativa. Detta har i sin tur resulterat i brist på positiva kontroller, vilka är helt nödvändiga för kvalitetssäkring av metoden.

Immunmorfologisk diagnostik

Primärdiagnostik vid misstanke om Giardia infektion är påvisning av parasiten i feces.

Som komplement till traditionell ljusmikroskopisk undersökning av fecesprov kan vi nu erbjuda en immunmorfologisk metod för Giardia diagnostik, som är känsligare än ljusmikroskopin. Den immunmorfologiska metoden bygger på fluorescein-konjugerad monoklonal riktad mot Giardia cystor. Provmaterialet är feces, som kan vara formalin- eller SAF-fixerat, men även ofixerad feces kan användas.

OBS! Analysen detekterar både Giardia och Cryptosporidium parasiter men ersätter inte frågeställningen cystor och maskägg.

Nyheten publicerad 2006-05-31