Socialstyrelsens bok ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” ska bland annat fungera som ett stöd för hälso- och sjukvården i arbetet för att uppnå en god hygienisk standard och förebygga vårdrelaterade infektioner.

I boken (en revidering av SoS-rapport 1998:12) redovisar experter aktuell kunskap inom området vårdhygien, och ger rekommendationer för hur olika former av vård kan bedrivas med en god hygienisk standard.

Boken finns att beställa på Socialstyrelsen webbplats.

Nyheten publicerad 2006-05-16