Fågelinfluensa ger upphov till många frågor. Genom ett samarbete mellan ansvariga myndigheter ska det nu bli lättare för dig att få svar.

Sedan tidigare kan man ställa frågor och få svar om fågelinfluensa genom att ringa 020-20 20 00. I dag publiceras www.fagelinfluensa.info , en kompletterande informationstjänst på Internet.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna, läsa fördjupningstexter samt få hjälp att komma i kontakt med de myndigheter som ansvarar för de olika frågorna.

De myndigheter som står bakom tjänsten är Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Krisberedskapsmyndigheten samt 21 länsstyrelser.

Nyheten publicerad 2006-03-31