Den senaste prisändringen ägde rum i februari 2005. Ändringarna har skett i samråd med Ekonomistyrningsverket.

SMI utför speciell diagnostik av viktig betydelse för smittskyddet. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier, p.g.a. hög risk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.

Ladda ner nya prislistan