Kommentar från Socialstyrelsen till artikel angående utvärdering av influensavaccinationsstudier.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: Influensavaccination av riskgrupper minskar risken för allvarlig sjukdom