Vi har nu lanserat SMI:s nya webbplats med en förbättrad användarvänlighet och tillgänglighet som ska göra det lättare för alla människor att söka och läsa information på webbplatsen.

Den nya webbplatsen följer de riktlinjer och rekommendationer som tagits fram av Statskontoret för webbplatser i offentlig miljö: Vägledningen 24-timmarswebben .

Nya adresser

SMI:s adress är densamma, www.smittskyddsinstitutet.se. Däremot är adresserna till undersidorna nya. Vi har valt att förenkla adresserna så att de blir kortare och följer hur användaren har navigerat. Kom ihåg därför att uppdatera dina favoriter om du länkar till specifika undersidor.

En webbplats som är tillgänglig ställer låga krav på användaren. Webbplatsen ska vara oberoende av personliga förmågor, till exempel synskärpa eller finmotorik. Tillgängligheten fokuserar i huvudsak på tekniken bakom webbplatsen, till exempel om sidorna är formgivna med stilmallar och om html-koden är rätt gjord.

Användarvänligheten koncentrerar sig på hur lätt det är att förstå webbplatsens struktur och innehåll. Hittar användaren det han eller hon söker efter? Hur presenteras informationen på bästa sätt så att besökaren hittar informationen – och förstår den?

Lättare att orientera sig

Vi har valt en toppmeny med ett mindre antal rubriker än tidigare. Undermenyn visas i vänster spalt. På så sätt blir de olika menyalternativen lättare att överblicka. Det är tydligt markerat var användaren befinner sig i strukturen och hur han har gått med hjälp av så kallade länkstigar. Länkstigar är särskilt viktiga på hemsidor med stora mängder av information.

All relaterad information ligger till höger om textinnehållet på sidan. Här samlas länkar med relaterad information på SMI:s hemsida samt externa länkar. Alla länkar är understrukna så att besökaren förstår att det är just länkar, och inte ytterligare ett menyalternativ.

Alla sidor, oavsett var användaren befinner sig på sajten, är uppbyggda på exakt samma sätt. Detta gör att besökaren lär sig var han kan förvänta sig att finna meny, textinnehållet och relaterad information. Konsekvens och förutsägbarhet är viktigt på webben, inte minst för människor med funktionshinder.

Integrerad statistik

Vi har tagit fram en ny lösning för att presentera statistik för smittsamma sjukdomar som nu är helt integrerad med övrig information. Besökaren kan välja mellan att söka på statistik för en sjukdom eller för en sjukdomskategori. Det senare alternativet är populärt bland många journalister som ofta efterfrågar statistik för till exempel sexuellt överförbara infektioner.

Användaren klickar sedan på olika flikar för att finna statistik för ett landsting eller ett visst år. Han kan också söka på ålder- och könsfördelning, fall per vecka, se trender, i vilket land personen har smittats samt kartor för tydligare illustration. Besökaren erbjuds även epidemiologiska kommentarer för varje sjukdom.

Startsida med fokus på nyheter

På startsidan har vi valt att fokusera på nyheter. På senare år har SMI kommit att bli en viktig nyhetsaktör. Många journalister ringer till SMI för att få en expertkommentar eller ett nyhetsuppslag. Av den anledningen vill vi satsa på att lyfta fram viktiga nyheter på startsidan, så att det blir enklare för både journalister, vårdpersonal och en intresserad allmänhet att finna aktuell information om olika smittskyddsfrågor.

Synpunkter

Vill gärna ha dina synpunkter för att förbättra sajten ytterligare! Hör av dig till webbredaktör Linda Elserth på 08-457 24 04.