Det israeliska hälsoministeriet har för närvarande dragit in ett influensavaccin från den nationella marknaden sedan fyra män dött efter vaccinering.

Läkemedelsverket anser att de israeliska rapporterna om dödsfall i samband med influensavaccination inte utgör något hinder för vaccination i Sverige.

För mer information hänvisas till Läkemedelsverkets webbplats: Inga ändringar i rekommendationer för influensavaccination för närvarande