Bristande kunskaper i hygien och temperaturens betydelse orsakar de flesta matförgiftningarna. Det visar sammanställningen av misstänkta matförgiftningar 2005.

Sammanställningen är gjord av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet (SMI) och bygger på rapporter från kommuner och kompletterande rapporter från SMI, totalt 206 rapporter. Kommunernas rapportering har ökat jämfört med tidigare år. År 2005 rapporterade 43 kommuner 178 misstänkta matförgiftningar. (År 2004 35 kommuner, 120 matförgiftningar.)

Temperatur

Den vanligaste bidragande faktorn till utbrott är bristande/ej uppdaterade hygienkunskaper. Men temperaturkontroll är i många avseenden en avgörande faktor för bakterietillväxt.

Flera av utbrotten av matförgiftning har berott på antingen för

  • långsam nedkylning
  • förvaring i rumstemperatur för länge
  • för varm kylförvaring
  • för låg varmhållningstemperatur
  • otillräcklig värme vid tillagning eller återupphettning.

Riskklass

När kommunerna nästa år kontrollerar butiker och storkök kommer avgiften att bero på vilken riskklass som företaget hamnar i. Matförgiftningsstatistiken som bygger på kommunernas rapportering har utgjort ett viktigt underlag för Livsmedelsverket att ta fram en riskklassificeringsmodul. Matförgiftningsstatistiken har också utgjort ett underlag för utredningen om kravet på hygienkompetensbevis för livsmedelsföretagare.

Ladda ner rapporten

Rapporterade misstänkta matförgiftningar 2005

Ytterligare upplysningar

Anna Westöö, mikrobiolog, Livsmedelsverket: 018-17 56 36
Roland Lindqvist, mikrobiolog, Livsmedelsverket: 018-17 56 31
Marika Hjertqvist, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet: 08-457 23 97