Av 53 nomineringar har en jury bestående av sakkunniga inom området vårdhygien, med rikshygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist, SMI, som ordförande, valt ut två pristagare inom landsting och kommun. Svenska Hygienpriset har instiftats av en arbetsgrupp som kallar sig Hygiensällskapet, och består av representanter från myndigheter, landsting, kommuner, Kommunal, Vårdförbundet och privata företag som samarbetar med vården.

Ur nomineringarna saxar vi:

Om Johanna Palmqvist, vårdutvecklare, anestesikliniken, Södersjukhuset:
”Johanna har på ett positivt sätt, med modern teknik, lyckats få alla medarbetare på anestesikliniken att vara rätt klädda och använda rätt skyddskläder i allt patientnära arbete. Genom att varje vecka fotografera de goda exemplen och lägga ut bilder på klinikens hemsida har all personal, från undersköterska till överläkare, på ett trevligt och glatt sätt lärt sig arbeta enligt gällande föreskrifter. Numera arbetar ingen på kliniken med ringar, armband eller armbandsklocka på sig. Alla använder kortärmad bussarong, skyddsförkläde, och engångshandskar i patientarbetet. Med humor och glädje som uppföljningsmetod ser Johanna till att efterlevnaden fortlever!”

Om Solgårdens servicehus, Högsäter, Färgelanda:
” Solgårdens servicehus i Högsäter är ett äldreboende i kommunal regi. 2005 upptäcktes MRSA hos en av de boende. Riktlinjer säkerställdes, vilket innebär att alla arbetar efter basala hygienrutiner, all personal får fortlöpande utbildning/information om MRSA. Provtagning har visat att ingen smittspridning av MRSA skett till vare sig de boende eller till personalen. De basala hygienrutinerna som nu blivit en arbetsrutin har dessutom gjort att vi klarat att begränsa övriga vårdrelaterade infektioner som de gamla kan drabbas av, t ex vinterkräksjukan. Med anledning av detta vill jag nominera Solgårdens servicehus till årets hygienpris för att lyfta fram den goda vardagshygienen i kommunal hälso- och sjukvård. ”

Priset är en hedersutmärkelse med ett diplom och en kristallvas. De övriga nominerade som också alla gjort betydande insatser, får endast diplom. .Priset delades ut i samband med svensk Förening för Vårdhygiens möte i Södertälje 17 april 2007.