Artikeln uppdaterad 2007-08-21 (publicerad i nyhetsbrevet EPI-aktuellt 2007-08-16)

Sedan slutet av juli och fram till den 8 augusti har 90 fall av Salmonella Java rapporterats. Fallen finns i olika delar av Sverige men flertalet kommer från västra Sverige. Alla åldersgrupper är representerade men merparten är mellan 30 och 60 år. Det är fler kvinnor än män som insjuknat. Utredning pågår men än har ingen speciell smittkälla kunnat spåras. En s.k. fall-kontrollstudie (intervju av alla som blivit sjuka och av friska personer för att ta reda på om något speciellt livsmedel kan vara en risk) utförs av Smittskyddsenheterna i samarbete med Smittskyddsinstitutet. Samtliga fall är smittade i Sverige.

Omkring 4000 fall av Salmonella rapporteras i Sverige per år varav merparten smittats utomlands. I Sverige smittas årligen 400 – 1000 personer per år, några utbrott av varierande storlek rapporteras varje år.

Salmonella överförs framförallt via infekterade livsmedel. Salmonellabakterier kan tillväxa i många olika typer av livsmedel, exempel på livsmedel som orsakat utbrott är kyckling, ägg, kebabkött och förorenade grönsaker. Därför rekommenderas att hetta upp maten ordentligt (eftersom bakterierna dör vid temperaturer över 70 grader) och att skölja grönsaker och frukt noga.

/Yvonne Andersson, Avd för epidemiologi