I ett pressmeddelande från Coop den 31 augusti 2007 meddelar Coop att Salmonella har konstaterats i ett parti vid en stickprovskontroll hos en av Coops leverantörer av färs.

Färsen var märkt med sista förbrukningsdag 15/16 augusti och har sålts i Coops butiker.

Förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning från råa köttprodukter:

  • Salmonellabakterier dör vid upphettning till 70 grader. Se till att färsen är väl genomstekt eller genomkokt.
  • Det är viktigt att ha en god kökshygien. Tänk på att rengöra, skärbrädor, knivar och disktrasor ordentligt.
  • Tvätta händerna före och efter matlagning av råa produkter.
  • Smaka inte på rå färs. Mikroorganismer som Salmonella, Campylobakter och EHEC kan förekomma i rått kött.

Smittskyddsinstitutet (SMI) och Livsmedelsverket utreder hur färsen förorenats.