Under juli månad har 45 personer insjuknat med Salmonella Stanley (det finns ca 2500 olika serotyper av Salmonella). Fallen är spridda över hela landet. Alla åldersgrupper finns representerade men flertalet är vuxna personer.

En epidemiologisk utredning visade att alfalfagroddar varit en riskfaktor för denna salmonellainfektion (oddskvot 22 och 95 % KI 2,9-174). Många av fallen uppgav vid intervjutillfället att de ej hade ätit groddar (kan dock vara svårt att minnas) och provtagning av alfalfagroddar var i början negativa.

Nu har salmonellabakterier hittats i opastöriserade alfalfagroddar, vilken typ der rör sig om är ännu ej klart. Det aktuella partiet finns inte kvar på marknaden. Inga nya sjukdomsfall har heller rapporterats med insjuknande efter den 28 juli.

Trots att fröerna pastöriseras innan groddning får olika typer av groddar anses som känsliga produkter. Sedan det första kända utbrottet i Sverige 1988 orsakat av mungböngroddar har nio utbrott med groddar, framförallt alfalfagroddar, rapporterats. Det är viktigt att groddar förvaras vid högst +8 grader C.

/Yvonne Andersson, avdelningen för epidemiologi, 08-457 23 00