Kvällen den 29 november åt ett sällskap om tretton personer en privat middag tillsammans i Gävle. Inom något dygn hade samtliga utom en insjuknat, de flesta med feber, diarré och kräkningar. Middagen bestod av skinkstek, hemlagad majonnäs och en salsa gjord på chilifrukter, persilja, purjolök, tomater och kryddor, samt hembakat bröd. Den enda person som inte blev sjuk åt varken majonnäs eller salsa.

Fem personer intogs de följande dygnen på Infektionskliniken, Gävle sjukhus. De övriga behandlades i primärvård eller rehydrerades i väntan på Infektionsmottagningen. En av de sjuka inlades på hjärtintensivvårdsavdelning på grund av bröstsmärta kombinerad med misstänkt sepsis. Odlingar visade Salmonella enteritidis i faeces på elva personer. Hos den tolfte personen med lindrigare övergående symtom togs faecesodling först 10 december och var då negativ. Samtliga odlingar var negativa för Campylobacter, Shigella och Yersinia. Blod- och urinodlingar på högfebrila personer var negativa för Salmonella. De odlingar som togs på den kvarvarande majonnäsen visade Salmonella. Även i salsan växte det Salmonella.

De råa ägg som använts till majonnäsen var inköpta några dagar tidigare i en Gävlebutik. Butiken hade köpt äggen direkt hos en namngiven grossist i Årsta, Stockholm. Vid besök där förnekades all kännedom om polska ägg. Flera livsmedelsgrossister finns också på samma plats. När miljöinspektörerna skulle åka därifrån hittades en övergiven lastpall utställd på parkeringen. Den innehöll ägg, som hade samma märkning, som äggen i Gävlebutiken och de som fanns kvar hos värdfamiljen. Stämpeln på äggen visade att de kom från ett polskt företag som packar ägg i Gdansk. Ingen ägare ville kännas vid dem och vederbörliga kontrollintyg för import gick således inte att uppbringa.

Förekomsten av Salmonella i polska hönsbesättningar är bland de högsta i Europa. Äggen från Polen har troligen till huvuddelen distribuerats i Stockholmsområdet, varför en inventering av inhemska fall med fynd av Salmonella enteritidis bör ske bakåt i tiden hos berörda smittskyddsenheter. Under 2007 har till smittskyddsenheten i Gävleborg hittills inkommit anmälningar på 110 fall av Salmonella enteritidis infektion, varav 27 inhemska (inklusive aktuella fall ovan) där nu vidare utredning pågår om vilka av dem kan ha koppling till detta utbrott.

Lars Wesslén, infektionsläkare, Gävle sjukhus
Göran Hedin, smittskyddsläkare, Landstinget Gävleborg
Eva Hedblom och Carin Gustavsson, miljöinspektörer, Bygg och Miljö, Gävle kommun