Från Statens Veterinärmedicinska Anstalt har vi fått information att under januari har omkring 100 katter och ett tjugotal småfåglar (framför allt gråsiska och domherre) rapporterats smittade med Salmonella.

Detta är ett vanligt fenomen under vårvintern och det brukar röra sig om några fagtyper av Salmonella Typhimurium. Hittills har ingen ökning av inhemska fall av Salmonella Typhimurium hos människor konstaterats under 2007. SMI bevakar noggrant utvecklingen.

För att undvika spridning till människa är det viktigt att tänka på en god hygien i kontakt med fåglar och sjuka katter:

  • Använd fågelbord där fåglarna inte kan gå i maten och därmed förorena den med sin avföring.
  • Se till att inte spillning från fågelmatningen ligger på marken lätt åtkomlig för andra djur
  • Iakttag god handhygien vid rengöring och påfyllning av fågelbord/fågelautomater
  • Håll små barn borta från sjuka och/smittade katter.
  • Tvätta händerna efter kontakt med katter och fåglar.

/Yvonne Andersson och Lara Payne, Avdelningen för epidemiologi