Fyra fall av legionärssjuka har rapporterats, ett från Norge, ett från Finland och två från Sverige, efter semesterresa till Patong Beach, Phuket i Thailand.

De personer som insjuknat har bott på samma hotell (Phuket Grand Tropicana) någon gång mellan den 20 november och slutet av december och det finns misstanke om att de kan ha smittats på hotellet. Det första kända svenska fallet rapporterades till Smittskyddsinstitutet den 21 december 2006. Vattenprover för legionellaundersökning togs på hotellet första veckan i januari 2007 och beräknas vara klara efter cirka två veckor.

Researrangören som har gäster på hotellet är informerad och gästerna ombokas till andra hotell. Gäster som återvänt till Sverige och som har bott på hotellet från och med den 20 november informeras av researrangören.

ECDC (European Center for Disease Control), WHO och den internationella turistorganisationen har informerats via European Working Group for Legionella Infections (EWGLI). Sverige ingår i EWGLI som är Europas övervakningssystem för legionella inom EU. Då fler personer smittas på samma hotell utanför EU rapporteras detta till WHO. Hotellet har i sin tur haft kontakt med de lokala hälsovårdsmyndigheterna.

Legionärssjuka yttrar sig oftast som en lunginflammation med hög feber, huvudvärk och muskelvärk, men kan även ge måttliga symtom. Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform (små vattendroppar). Bakterien kan tillväxa i vanliga vattenledningar, duschar och bubbelpooler m.m. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Inkubationstiden är som regel 5-6 dygn men kan vara mellan 2 och 10 dygn. Smitta mellan personer förekommer inte. Varje år rapporteras cirka 100 fall i Sverige och av dessa är omkring 35 % utlandssmittade.

Personer som vistats på hotell Grand Tropicana, Phuket under senaste månaden och som har haft symtom med över 38º feber under resan eller inom 2 veckor efter hemkomst bör kontakta läkare. Har man däremot tillfrisknat efter en liknande infektion är det inte nödvändigt att uppsöka läkare.

Ytterligare information om sjukdomen finns under Fakta & fördjupning till höger samt på webbplatsen www.ewgli.org

Yvonne Andersson , Chefsepidemiolog, tel: 08 457 2368

Lara Payne , Epidemiolog, tel: 08 457 2369