I en nyligen presenterad rapport i SMI:s nyhetsbrev EPI-aktuellt beskrevs fynd av Clostridium difficile i köttprodukter från USA och Kanada. Denna bakterie har hittats i jord, vatten, djur, och förekommer i vår tarmflora utan att vi blir sjuka.

C. difficile är normalt sett inte en livsmedelsburen smitta och sjukdom uppkommer först då tarmflorans balans blir rubbad, exempelvis efter antibiotikabehandling eller sjukdomstillstånd som påverkar tarmfloran. Risken för att bli sjuk ökar med ålder och sjukhusvistelse.

Den nya aggressiva typen (027/NAP1) har rapporterats drabba även yngre personer utan någon tidigare antibiotikabehandling men det är för tidigt att säga om fynden i köttprodukter har någon koppling till sjukdom eller till den spridning som skett över världen.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

/ Thomas Åkerlund , Mikrobiolog, Avdelningen för bakteriologi