Fågelinfluensa av den aggressiva typen H5N1 har under de senaste veckorna bekräftats hos fåglar i Frankrike, Tyskland och Tjeckien.

Dessa fall anses inte någon ökad risk för fågelinfluensa i Sverige och skyddsnivå 1 för att skydda våra svenska fjäderfän mot fågelinfluensa gäller fortfarande.

Jordbruksverkat har det övergripande ansvaret vid allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur, som till exempel fågelinfluensa. Där följs utvecklingen noggrant och håller beredskap för nödvändiga insatser om smittläget skulle förändras.

Läs mer om fågelinfluensa på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om utbrotten i Eurosurveillance: Highly pathogenic avian influenza A/H5N1 in birds within the EU - Implications for Public Health (2007-07-05)