Smittskyddsinstitutet (SMI) och Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting har tidigare i år rapporterat om ett aktuellt utbrott av hiv bland intravenösa missbrukare i Stockholm.

Det har nu visat sig att den subtyp av hiv-1 (CRF01-AE) som dominerar i detta utbrott, tidigare har påvisats i ett liknande utbrott bland intravenösa missbrukare i Finland. Det finländska smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet (KTL), rapporterar nu om detta och diskuterar om en det finns en anknytning till de svenska fallen. I samarbete med Smittskyddsenheten i Stockholm och den finska myndigheten (KTL) utreder SMI för närvarande virusstammarnas släktskap inom det svenska utbrottet och eventuell koppling till det finska.

Läs nyheten på KTL:s webbplats: Ökad risk för HIV-smitta bland användare av sprutdroger i Stockholm (2007-07-11)

Se tidigare artikel i SMI:s nyhetsbrev EPI-aktuellt: Utbrott av hivsmitta bland intravenösa missbrukare i Stockholm och deras kontakter (2007-03-28)

Kontakt:

  • Sören Andersson, chef för avdelningen för virologi, 08-457 23 00
  • Malin Arneborn, epidemiolog, 08 – 457 23 00