Tre personer, två engelsmän och en finländare, har smittats av legionellainfektion efter att ha bott på ett hotell på Svartahavskusten i Bulgarien. De smittade personerna insjuknade mellan 21:a och 26:e juni.

SMI har inga uppgifter om att svenskar har bott eller bor på det drabbade hotellet. Däremot fanns svenska och norska gäster på ett närliggande hotell som har ett gemensamt poolområde med det drabbade hotellet. Dessa har nu omplacerats till andra hotell.

Inga anmälningar om legionellainfektion från Bulgarien har inkommit till SMI eller till det norska smittskyddsinstitutet FHI . Smitta sker genom inandning av förorenat vatten och sjukdomen yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk.

Den finska researrangören har flyttat sina gäster från hotellet och den finska smittskyddsmyndigheten, KTL , har gått ut med information på sin webbplats.

Bulgariska hälsomyndigheter har informerats och letar nu efter källan till legionellasmittan.