En uppdatering av Smittskyddsinstitutets rekommendationer för malariaprofylax har skett med en del smärre ändringar. Generellt har risken för insjuknande för resenärer till Asien och Latinamerika minskat medan risken kvarstår som hög i stora delar av Afrika.

Insjuknande i Sverige ser vi framförallt bland invandrare som besöker sina ”hemländer” utan att ta profylax. För en del länder med mindre risk för malariainsjuknande har tillkommit ett avsnitt om egenbehandling som kan vara aktuellt för vissa resenärer.

Rekommendationer för malariaprofylax 2007 finns för nedladdning i pdf-format på denna webbplats (se länk nedan). Den tryckta versionen kommer att distribueras som bilaga till tidningen Smittskydd nr 4/2007 som utkommer i september i år.

För Smittskyddsinstitutets expertgrupp genom Anders Blaxhult och Ragnhild Janzon, avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet.