Stockholms läns landstings smittskyddsläkare arbetar nu tillsammans med polisen med att spåra och identifiera dem som kan ha utsatts för smitta. De personer som kan identifieras, kontaktas av landstinget för kompletterande bedömning och eventuell testning. Parallellt med polisens brottsutredning arbetar landstinget med en egen utredning om det som inträffat.

Sverige har en tydlig lagstiftning om hur smittsamma sjukdomar ska hanteras. Landstingen har genom smittskyddsläkarna huvudansvar för att smittspårning sker på ett fullgott sätt. Vid information om att en hiv-infekterad person har haft sexuell kontakt på ett sådant sätt att smitta kan överföras, ska smittskyddsläkaren i det landsting där den smittade personen är bosatt underrättas. Detta för att personer som har utsatts för hiv-smitta ska kunna identifieras, läkarundersökas och hiv-testas.

Inom vården finns idag på många håll erfarenhet av att ta hand om personer som har frågor om hiv och/eller har varit utsatta för risk att smittas. I sådana här fall är det viktigt att de som drabbats får ett bra medicinskt och psykosocialt omhändertagande och att de landsting som är involverade avsätter resurser för detta.

Frågor kring arbetet med smittspårningen i detta konkreta fall besvaras av smittskyddsläkaren i Stockholms läns landsting. Landstingets pressjoursnummer är: 08-651 80 75. Se även landstingets pressmeddelande .

För allmänna frågor kring smittskydd och hiv-prevention, se kontaktpersoner nedan.

Socialstyrelsen:

Smittskyddsfrågor: Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
Frågor om hiv-förebyggande arbete: Viveca Urwitz, chef för Socialstyrelsens enhet för hiv-prevention. Båda nås via Socialstyrelsens presstjänst, 08-555 530 05.

Smittskyddsinstitutet:

Ragnar Norrby, generaldirektör
Annika Linde, statsepidemiolog
Anders Blaxhult, biträdande statsepidemiolog
Samtliga nås via Smittskyddsinstitutets presstjänst: Aase Steen, pressekreterare, 08-457 23 32, 070-338 23 32 eller Birgitta Brink 08-457 23 26, 070-267 23 26

Mera information av allmän karaktär om smittskydd och hiv finns även på följande webbplatser:

  • Socialstyrelsens smittskyddsenhet
  • Socialstyrelsens enhet för hiv-prevention
  • Smittskyddsinstitutet