Danska Livsmedelsinstitutet har meddelat att MRSA påvisats hos danska grisar och att denna stam också påträffats hos människor i Danmark. MRSA har tidigare påvisats hos grisar i andra länder, till exempel Holland.

Som tidigare rapporterats i SVARM-rapporten (Swedish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring) har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hittills undersökt hundra grisbesättningar i Sverige med negativt resultat avseende MRSA.

Den MRSA-stam som rapporterats hos grisar har ett speciellt mönster ("ej typningsbar") vid epidemiologisk typning med så kallad PFGE-metod. Detta mönster har setts hos några få personer i Sverige. Vid förfrågan har ingen av dessa haft någon säker kontakt med grisar.

Rapporten är en påminnelse att noggrann hygien är viktig för att minska risk för smittspridning i många olika sammanhang, även mellan djur och människa.

Kontakt med grisar bör efterfrågas hos patienter där MRSA är "ej typningsbar" med PFGE-metoden och/eller har spa-typ t034, t108 eller t1793.

/ Johan Struwe , Avdelningen för epidemiologi