Det har under senaste åren skett en ökning av denguefeber bland annat i Asien och Latinamerika. Nu rapporeras om en ökad spridning i Sydostasien (bl a Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam och Kerala-distriktet i Indien). Singapore rapporterar nu 400 nya fall per vecka.

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids via myggor tillhörande Aedes-släktet. Till skillnad från många andra myggor är dessa myggor också är aktiva och sticker på dagtid. Patienter som återinfekteras med viruset kan få ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd, hemorragisk dengue, med blödningar i inre organ och en inte obetydlig dödlighet. Denna allvarligare form av sjukdomen drabbar nästan uteslutande den inhemska befolkningen, medan turisterna som regel klarar sig från denna komplikation.

Eftersom sjukdomen sprids via myggor är det viktigt att skydda sig mot myggbett vid vistelse i områden där Dengue kan finnas. Det finns ingen vaccination eller specifik behandling mot sjukdomen.

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet. Andra tropiska sjukdomar som sprids via myggor är malaria och chickungunya. Mer information om sjukdomarna och hur man kan skydda sig från att bli smittad finns under relaterade länkar till höger.