Nu är SMI:s verksamhetsberättelse och epidemiologiska årsrapport klar. Publikationen innehåller viktiga fakta om SMI:s verksamhet under 2006 samt ger en samlad bild om det epidemiologiska läget gällande smittsamma sjukdomar i Sverige. Rapporterna kan laddas ner som pdf-dokument eller beställas från vår webbplats.

  • SMI:s verksamhetsberättelse
  • SMI:s epidemiologiska årsrapport