Den 29 maj lanseras Stramas och Smittskyddsinstitutets årliga rapport (SWEDRES) om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige.

Rapporten kan laddas ner som pdf-dokument eller beställas från SMI:s webbplats .