Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna (BVC) visar god anslutning till det allmänna vaccinationsprogrammet. Andelen barn som vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund uppgick enligt årets rapport till 96,2 procent av barn födda 2004, det vill säga samma nivå som observerades före den dramatiska nedgången fem år tidigare.

Enligt årets rapport är det endast sex av 290 kommuner, där vaccinationstäckningen inte når upp till 90 procent, det vill säga den för ”herd immunity” kritiska gränsen; att jämföras med 146 kommuner för fem år sedan. Det är dock värt att uppmärksamma att det inom enstaka kommuner återfinns begränsade områden med otillfredsställande vaccinationstäckning, vilket inte ger utslag i genomsnittssiffran för hela kommunen.

Läs hela BVC-rapporten

Detaljerad statistik på kommunivå är under redigering och läggs ut på hemsidan i slutet av vecka 21.

/Victoria Romanus, överläkare, avdelningen för epidemiologi, tfn 08-457 23 81